Wie zijn wij?

Manifest leiderschap door vertrouwen

Wij dragen de Universiteit Utrecht en de academische gemeenschap een warm hart toe. Wij onderschrijven de uitgangspunten in het Strategisch Plan 2016-2020 en wij zetten ons met overtuiging in voor het realiseren van de doelstellingen die het formuleert.

De ambitie van de Universiteit Utrecht is om organisatie en processen te baseren op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Met dit manifest nemen wij, leidinggevenden van de UU, stelling met een visie op 'leiderschap door vertrouwen' binnen de Universiteit Utrecht.

Wij geloven in sturen vanuit een visie, niet vanuit hiërarchische leiding; in ruimte, niet in regels; in dialoog, waardering en erkenning, niet in het afleggen van verantwoording; oftewel: wij stellen het sturen op vertrouwen, sturen op eigen verantwoordelijkheid en sturen op resultaat altijd centraal in ons werk als leidinggevende. Dat betekent ook dat we deze visie actief uitdragen in de organisatie.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier invulling geven aan inspirerend en verbindend leiderschap en aan een cultuur gebaseerd op vertrouwen. Wij roepen collega's op dit manifest te onderschrijven.

Oktober 2017
 1. Patrick Bordeaux (Hoofd Grootboekadministratie, UBD/FCA/ASC)
 2. Marije Elschot (medw. Front Office, Facilitair Service Centrum)
 3. Reinout Raijmakers (Hoofd Research Support Office, Faculteit Bètawetenschappen)
 4. Daan van Loon (Vakspecialist, Universiteitsbibliotheek)
 5. Julie Leijtens (Hoofd International Office, GW)
 6. Marco van der Kleij (Afdelingshoofd/teamleider Uitgaande Geldstroom, UBD/FCA/ASC)
 7. Martine van de Kerkhof (Hoofd HR, UBD/UBU/UCU)
 8. Martin Tenthof van Noorden (Hoofd personeels-/salarisadministratie, UBD/FCA/ASC)
 9. Antoinette Souverein (teamleider Studiepunt, GW)
 10. Margreet van Soest (Coordinator Student Information Desk Economics, REBO/U.S.E.)
 11. Niekol Dols (Adjunct-directeur, Vastgoed & Campus)
 12. Marielle Tonk (Afdelingshoofd Administratieve Systemen, ITS)
 13. Paulien Dankers (Manager Bedrijfsvoering, Faculteit Diergeneeskunde)
 14. Wieke Eefting (Hoofd Studentzaken, Onderwijs en Onderzoekbeleid, Faculteit Geesteswetenschappen)
 15. Cor Jansen (Directeur, Regionale Samenwerking Universiteit Utrecht)
 16. Manon Sas (Teamleider Interne Communicatie, Directie C&M)
 17. Trudy Wijnschenk (Manager Bedrijfsvoering Ambulatorium, FSW)
 18. Dafne Jansen (Projectmanager/voorzitter dienstraad, Universiteitsbibliotheek)
 19. Marije Werelds (Hoofd Informatievoorziening en IT, Faculteit Diergeneeskunde)
 20. Jan Haarhuis (Programmamanager Educate-it, Directie O&O)
 21. Mabelle Hernández (Programmacoördinator Educate-it, O&O)
 22. Marlise Mensink (Hoofd Onderwijs & Studentenzaken, Faculteit Diergeneeskunde)
 23. Luuk de Graaf (Specialist wetenschappelijke informatie, UBU)
 24. Marieke Maas (Hoofd Bestuurlijke Ondersteuning, Faculteit Bètawetenschappen)
 25. Eveline Eckelboom (Teamleider Studieadviseurs, Faculteit Geesteswetenschappen)
 26. Arjan Grooters (Afdelingshoofd communicatie, Universiteitsbibliotheek)
 27. Sandy van Heerde (Teamleider Corporate Communicatie, Directie Communicatie & Marketing)
 28. Bart Grijseels (medewerker collectiebeheer, lid dienstraad, UBU)
 29. Annemiek van Gorp (Hoofd C&M, Faculteit Geesteswetenschappen)
 30. Marijn Smeets (Onderwijsmanager, Graduate School of Teaching)
 31. Rogier Schumacher (Faculty Liaison Geesteswetenschappen, Universiteitsbibliotheek)
 32. Jon Algra (, ITS)
 33. Machiel van der Grift (Hoofd huisvesting & arbo, Demandmanager fac. Bètawetenschappen, Domeinen faculteit Bètawetenschappen)
 34. Daphne de Loor (Hoofd Studentenadministratie, FCA / ASC)
 35. Martine Pronk (Afdelingshoofd, Universiteitsbibliotheek)
 36. Coen Wilders (Projectleider, Universiteitsbibliotheek)
 37. Annemarie Besselink (teamleider OSZ, Faculteit Geesteswetenschappen)
 38. Jipke Detrie (Hoofd Logistiek, FSC)
 39. Andrea van der Weiden (Hoofd International Office en Studentzaken, O&O)
 40. Kelly Stolk (Teamleider Backoffice, Faculteit Diergeneeskunde)
 41. Lilian Goossens (Curriculum and Housing Officer, UCU)
 42. Jetta Spaanenburg (Hoofd onderwijsbeleid Rechtsgeleerdheid, REBO)
 43. Trudi Miltenburg (studieadviseur en clusterhoofd, Faculteit Diergeneeskunde)
 44. Cristel Teusink (Hoofd Onderwijs- en Studentenzaken U.S.E., REBO)
 45. Biene Meijerman (Teamleider onderzoekcoordinatoren, faculteit Geesteswetenschappen)
 46. Inge Werner (Tijdelijk hoofd e-collection & Pure, Universiteitsbibliotheek)
 47. Elzelien van Buuren (Hoofd osz, UCU)
 48. Arne Smeels (Afdelingshoofd, Universiteitsbibliotheek)